Module NameSloHenoh
Book NameThe Book of Enoch in Slovene
Module TypeRawGenBook
Languagesl
Module Version1.0 (2023-07-29)
Minimum SWORD Version1.5.9
Download Size?.?? b
Install Size0.0 b
About1 Henoh (Etiopska Enohova apokalipsa), prevedel: R. H. Charles, 1906

Okrajšave in oklepaji, posebej uporabljeni v prevodu Prve Enohove knjige:
E označuje etiopsko različico.
Gᵍ označuje fragmente grške različice, ohranjene v Syncellusu: v primeru 8ᵇ-9ᵇ sta dve obliki besedila, Gᵍ¹ Gᵍ¹.
Gg označuje velik fragment grške različice, odkrit v Akhmimu in deponiran v muzeju Gizeh v Kairu.
L označuje fragment latinske različice.
Gr označuje fragment grške različice.

V prevodu Prve Enohove knjige so uporabljeni posebni oklepaji:
(nnn) Uporaba teh oklepajev pomeni, da je tako priložene besede zagotovil urednik.
{. . .} Označuje nekaj besed, ki so bile izgubljene.
┌ ┐. Uporaba teh oklepajev pomeni, da so besede v oklepaju v G8, ne pa v E.
╓ ╖. Uporaba teh oklepajev pomeni, da so besede v oklepaju v E, ne pa v Gg ali Gᵍ.
† †.
〈 〉.
Book of Enoch
Distribution LicenseCreative Commons: BY-NC-ND 4.0
Download[download]
Source code for ModInfo.jsp